Prisen för Lunch

115,-

pensionär 104,-

Lunchtid:

Måndag-Fredag

11:30 - 14:30